Brak ostrzeżeń pogodowych   -   Brak ostrzeżeń pogodowych

Prognoza Zorzy Polarnej


Półkula Północna



Półkula Południowa


Dane dzięki uprzejmości: www.swpc.noaa.gov