Upały Początek: 25-06-2019 11:30 Koniec: 26-06-2019 19:00 Ostrzeżenie dla: Upały Poziom: Pomarańczowy
Pogoda niebezpieczna.
info button

Indeks Jakości Powietrza - Małopolska

Prognoza średniej wartości w ciągu doby.


Dane dzięki uprzejmości: www.ekoprognoza.pl i www.malopolska.pl

Poziomy stężeń prognozowanych zanieczyszczeń w kontekście wpływu na zdrowie:
Znaczenie symboli:
CO Tlenek Węgla
NO2 Dwutlenek Azotu
O3 Ozon
SO2 Dwutlenek Siarki
PM10 Pył zawieszony poniżej 10 mikrometrów
PM2.5 Pył zawieszony poniżej 2.5 mikrometra
AQI Wskaźnik jakości powietrza