Brak ostrzeżeń pogodowych   -   Brak ostrzeżeń pogodowych

Aktualne Położenie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej
Dane dzięki uprzejmości: www.spacy.nl, www.celestrak.com, www.jpl.nasa.gov