Trendy Temperatury i Opadów Deszczu

Uwaga: Trendy na podstawie danych zapisanych przez stację Tarnów - Mościce od 2013.

Roczny Trend Temperatury
Miesiąc Średnia od 2013 Bieżący Miesiąc Różnica
Styczeń 0.4°C 3.4°C (2023) 3.0°C3°C Warmer than All-Time Average Temperature.
Luty 2.6°C 2.1°C (2023) -0.5°C0.5°C Colder than All-Time Average Temperature.
Marzec 5.6°C 6.4°C (2023) 0.8°C0.8°C Warmer than All-Time Average Temperature.
Kwiecień 10.1°C 8.6°C (2023) -1.5°C1.5°C Colder than All-Time Average Temperature.
Maj 14.7°C 13.7°C (2023) -1.0°C1°C Colder than All-Time Average Temperature.
Czerwiec 19.6°C 18.2°C (2023) -1.4°C1.4°C Colder than All-Time Average Temperature.
Lipiec 20.8°C 21.1°C (2023) 0.3°C0.3°C Warmer than All-Time Average Temperature.
Sierpień 20.7°C 21.2°C (2023) 0.5°C0.5°C Warmer than All-Time Average Temperature.
Wrzesień 15.7°C 18.7°C (2023) 3.0°C3°C Warmer than All-Time Average Temperature.
Październik 11.0°C 12.5°C (2022) 1.5°C1.5°C Warmer than All-Time Average Temperature.
Listopad 6.1°C 5.2°C (2022) -0.9°C0.9°C Colder than All-Time Average Temperature.
Grudzień 2.4°C 1.6°C (2022) -0.8°C0.8°C Colder than All-Time Average Temperature.
Średnia 12 Miesięczna Temperatura od 2013: 10.9°C
Aktualna 12 Miesięczna Temperatura: 11.1°C
Aktualny 12 Miesięczny Trend Temperatury: 0.2°C0.2°C Warmer than All-Time Average Temperature.

Roczny Trend Opadów Deszczu
Miesiąc Średnia od 2013 Bieżący Miesiąc Różnica
Styczeń 32.4 mm 90.6 mm (2023) 58.20 mm58.2 mm more than All-Time Average Rainfall.
Luty 36.7 mm 52.8 mm (2023) 16.10 mm16.1 mm more than All-Time Average Rainfall.
Marzec 27.5 mm 29.0 mm (2023) 1.50 mm1.5 mm Warmer than All-Time Average Temperature.
Kwiecień 49.2 mm 73.6 mm (2023) 24.40 mm24.4 mm more than All-Time Average Rainfall.
Maj 87.5 mm 79.0 mm (2023) -8.50 mm8.5 mm less than All-Time Average Rainfall.
Czerwiec 66.4 mm 29.6 mm (2023) -36.80 mm36.8 mm less than All-Time Average Rainfall.
Lipiec 99.7 mm 180.8 mm (2023) 81.10 mm81.1 mm more than All-Time Average Rainfall.
Sierpień 89.7 mm 164.6 mm (2023) 74.90 mm74.9 mm more than All-Time Average Rainfall.
Wrzesień 81.8 mm 66.4 mm (2023) -15.40 mm15.4 mm less than All-Time Average Rainfall.
Październik 55.0 mm 39.6 mm (2022) -15.40 mm15.4 mm less than All-Time Average Rainfall.
Listopad 42.6 mm 32.4 mm (2022) -10.20 mm10.2 mm less than All-Time Average Rainfall.
Grudzień 30.9 mm 49.6 mm (2022) 18.70 mm18.7 mm more than All-Time Average Rainfall.
Średnie 12 Miesięczne Opady Deszczu od 2013: 699.40 mm
Opady Deszczu Za Ostatnie 12 Miesięcy: 888.00 mm
Aktualna 12 Miesięczna Różnica: 188.60 mm188.6 mm more than All-Time Average Rainfall.
This data is reflective of 12 month trending at the Tarnów - Mościce Weather Station location. This is not official scientific data. The weather data presented here is based on data collected 2013. Script courtesy of  Michael Holden from Relay Weather. Script calculations courtesy of Murry Conarroe of Wildwood Weather.