Upały Początek: 25-06-2019 11:30 Koniec: 26-06-2019 19:00 Ostrzeżenie dla: Upały Poziom: Pomarańczowy
Pogoda niebezpieczna.
info button

Mapy Prognozy Pogody

Ciśnienie (na poziomie morza), Pogoda, Temperatura (na wysokości 2m).



Legenda do mapy
Dane dzięki uprzejmości: www.dwd.de